Rozbieha sa veľká oprava chodníkov

Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh, v rámci ktorého sa v tomto roku preinvestuje na opravu chodníkov 150-tisíc eur. Poslanci odobrili aj poradie, na základe ktorého budú jednotlivé úseky chodníkov postupne obnovované.


V rozpočte mesta na tento rok  figuruje položka na opravy súvislých ciest vo výške 150 tisíc eur. Vzhľadom na to, že zastupiteľstvo už prijalo zámer na rozsiahlu rekonštrukciu ciest, úrad navrhol, aby z tejto plánovanej sumy boli opravené chodníky. Ako to už odznelo aj na zastupiteľstve, najčastejšie sa obyvatelia sťažujú na kvalitu ciest a chodníkov a žiadajú ich opravu. Na predchádzajúcom zastupiteľstve urgovali tento krok aj poslanci Tamás Varga a Ondrej Gajdáč.


„V správe Komárna je 105 kilometrov ciest a 67 kilometrov chodníkov. Väčšina z nich je vo veľmi zanedbanom stave, keďže ich priebežná údržba nebola vykonávaná. Našim cieľom je zmeniť to v dohľadnom čase, keďže kvalita ciest a chodníkov sa dotýka všetkých obyvateľov“ – uviedol primátor László Stubendek.


Pri rozprave boli podané zo zastupiteľstva dva doplňujúce  návrhy- Imre Andruskó navrhoval opravu chodníka na Ulici biskupa Királya, Béla Szabó chodník na Družstevnej ulici, v smere od sídliska. Oba návrhy zastupiteľstvo schválilo, a tak sa zrodilo nasledovné poradie chodníkov určených na opravu:


1. Vnútorná okružná  -  od Vážskeho mosta po križovatku Tabakovej ulice a od Dôstojníckeho pavilónu po Športovú ulicu. 2. Ulica biskupa Királya – na oboch stranách cesty. 3. Cintorínsky rad – zo strany cintorína. 4. Družstevná ulica – zo strany sídliska. 5. Gazdovská ulica  – na oboch stranách cesty. 6. Petőfiho ulica – od priemyslovky až po Gazdovskú ulicu. 7. Palatínova ulica  – od mosta až po Kúpeľnú ulicu – na oboch stranách cesty. 8. Dunajské nábrežie – od Lehárovej ulice až po Elektrárenskú cestu - zo strany parkoviska. 9. Ulica E. B. Lukáča – od Odborárskej ulice po Ulicu priateľstva – na oboch stranách cesty. 10. Slnečná ulica – od Ulice 29. augusta po Košickú – zo strany garáží


Množstvo zrealizovaných opráv chodníkov v tomto roku bude definitívne známe po verejnom obstarávaní.  Na základe poradia sa budú postupne obnovovať chodníky až do výšky 150-tisíc eur. Viacero poslancov naznačilo, že podobné opravy chodníkov sú nevyhnutné každoročne.


„Pri obnove chodníkov budú v prípade nevyhnutnosti menené aj obrubníky, zabezpečí sa odvod dažďovej vody, ako aj bezbariérové prechody. V nadchádzajúcich týždňoch by mal byť hotový odborný projekt, nasleduje výberové konanie, čo bude vzhľadom na vyššiu sumu trvať o čosi dlhšie. Oprava chodníkov by podľa predbežných plánov mala začať na jeseň“ – uviedol podrobnosti viceprimátor Béla Keszegh.