Rozšírili kapacitu čističky odpadových vôd

 

Vo štvrtok 25. februára v prítomnosti ministra životného prostredia SR Petra Žigu slávnostne odovzdali vynovenú čističku odpadových vôd. Práce začali v roku 2014 a ukončené boli vlani v septembri. Hodnota projektu bola vyčíslená na 5,1 milióna eur, z ktorých 4,8 mil. eur tvorili prostriedky EÚ a Slovenska, zostávajúcou časťou bola spoluúčasť firmy KOMVaK, respektíve mesta Komárno. Kapacita čističky sa touto investíciou rozšírila z doterajších 31 950 obyvateľov na 40 700, čo umožňuje ďalší rast obytných zón a tiež hospodárskych jednotiek v meste.


Počas výstavby boli postavené dve oveľké sedimentačné jednotky, jedna jednotka na vyhnívanie a splyňovanie a dve kogeneračné jednotky, ktoré budú zo vznikajúcich plynov vyrábať elektrickú energiu. Približne 150 kW elektrickej energie vyrobenej za jednu hodinu sa využije na zníženie energetických nákladov, ktoré súvisia s prevádzkou čističky, čím sa zvýši jej hospodárnosť. V Komárne sa nachádza jeden z najväčších podzemných rezervoárov kvalitnej pitnej vody v celom stredoeurópskom regióne. Preto sú investície vložené do čistenia odpadovej vody nesmierne dôležité, nakoľko nám dávajú šancu, že sa podzemná voda neznehodnotí a táto strategicky dôležitá surovina sa môže stať v budúcnosti zárukou kvalitného života a hospodárskeho blahobytu mesta a celého regiónu. Urobíme všetko pre ochranu tohto vzácneho zdroja.