Rysuje sa turistická destinácia

 

Mesto Komárno spolu so samosprávami podunajských obcí a podnikateľmi pripravuje vytvorenie regionálnej organizácie, vďaka ktorej môže získať nemalú štátnu dotáciu pre oblasť cestovného ruchu. Región siahajúci od Komárna po Štúrovo plánuje ponúknuť svoje atraktivity pre cestovný ruch pod názvom Podunajsko. V zmysle zákona o cestovnom ruchu z roku 2011 môže na území Slovenska vznikať regionálna spolupráca v záujme rozvoja tohto rezortu. V nasledujúcich rokoch vzniklo viac ako 30 takýchto zoskupení, ktoré na Slovensku poznáme pod názvom OOCR (Oblastná organizácia cestovného ruchu) a v Maďarsku ako TDM (Turistikai Desztináció Menedzsment). Na území Žitného ostrova existuje už niekoľko rokov takéto zoskupenie, ktoré počas uplynulých troch rokov získalo zo štátnych zdrojov dotácie vo výške 55 500 eur. Cieľom týchto zoskupení je, aby sa v oblasti cestovného ruchu prezentovalo celé územie a nie množstvo malých skupín.

„Medzinárodné skúsenosti ukazujú, že turistov možno oveľa účinnejšie osloviť, ak dokážeme ponúkať pestrý program a služby v rámci väčšiho územia. Návštevníkov musíme do regiónu nielen prilákať, ale ich tu dlhší čas aj zdržať v záujme toho, aby ich tunajší pobyt pomáhal vytvárať pracovné miesta a príjem pre miestnych obyvateľov. Viribus Unitis, tj. v jednote je sila, stojí na priečelí Dôstojníckeho pavilónu; a práve na tomto základe chce budovať aj OOCR Podunajsko.“ - uviedol primátor mesta László Stubendek.


Mestské zastupiteľstvo už začiatkom leta schválilo zámer, ktorý má za cieľ vytvorenie tohto zoskupenia. Následne sme rokovali s predstaviteľmi samospráv dotknutých obcí a vypracovali potrebné dokumenty.

„Po rokovaní na ministerstve a so samosprávami daných obcí sme sa rozhodli, že zakladateľmi OOCR Podunajsko budú samosprávy obcí a miest v regióne medzi Komárnom a Štúrovom, ako aj niekoľko podnikov z oblasti cestovného ruchu. Zoskupenie sa časom bude voľne rozširovať, je však veľmi dôležité, aby organizácia bola zaregistrovaná ešte v tomto kalendárnom roku, pretože už o poldruha roka bude môcť žiadať o štátnu dotáciu. Medzi podobnými organizáciami štát v roku 2014 prerozdelil 3,2 milióna eur, z tohto balíka sa nám zatiaľ nič neušlo. Región v okolí Komárna je z tohto hľadiska neprebádaným územím, ale vďaka novému zoskupeniu už budeme mať svoje miesto na mape. - povedal viceprimátor Béla Keszegh, koordinátor rokovaní so samosprávami.


Prvoradým cieľom OOCR je pomáhať zosúladenému rozvoju činnosti v oblasti cestovného ruchu. Súčasťou tejto činnosti môže byť príprava informačných materiálov, účasť na veľtrhoch a výstavách, ako aj prevádzkovanie turistických informačných kancelárií a potrebného okruhu služieb. Podstatným prvkom organizácie je, že uvažuje na úrovni regiónu, tak napríklad rodinu, ktorá si chce užiť kúpanie, upozorní aj na podujatia v blízkom okolí.


„Touto súdržnosťou môže hádam najviac získať práve mesto Komárno, nakoľko tento región v tejto oblasti značne zaostáva. Kým v Štúrove evidujú ročne 220 tisíc nocľažníkov, a príjem z dane z cestovného ruchu dosahuje 120 tisíc eur, Komárno dosahuje len 20 tisíc nocľahov a príjem z daní okolo 10 tisíc. Možnosti nášho mesta – cyklotrasa, pevnosť, termálna voda, atď. - sú dané, avšak doposiaľ nevyužité. Práve preto je dôležité, aby Komárno vytvorilo silné zoskupenie. Súťaž v oblasti cestovného ruchu je veľká, ovocie môže priniesť len trpezlivá a vytrvalá práca, avšak veríme, že výsledky sa dostavia. Niektoré čísla sa už v blízkej minulosti zlepšili, hotel Panoráma a mestské kúpalisko dosiahli v tomto roku rekordné výsledky. Ťažisko práce je však ešte stále pred nami, a musíme realizovať aj väčšie investície.“ - povedal predseda komisie pre cestovný ruch, poslanec mestského zastupiteľstva Dávid Kovács.
 

O podrobnostiach týkajúcich sa OOCR a o vypracovaných dokumentoch budú poslanci mestského zastupiteľstva rokovať na svojom novembrovom zasadnutí. Ak poslanci zámer schvália, organizácia bude do konca kalendárneho roka zaregistrovaná a v budúcom roku sa môžeme pustiť do práce.