Úspech recitátoriek na krajskej súťaži Vansovej Lomnička

Na návrh okresnej poroty Regionálneho osvetového strediska v Komárne postúpili z okresného výberového kola 49. ročníka festivalu umeleckého prednesu v poézií a próze žien Vansovej Lomnička Nikoleta Vargová a Dominika Uňatinská na krajskú súťaž, ktorá sa uskutočnila v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre dňa 8. 3. 2016. 

Recitátorkám, ktoré  reprezentovali okres Komárno, odborná porota udelila nasledovné ocenenia: Dominika Uňatinská – 2. miesto – Komárno, Nikoleta Vargová – 2. miesto - Hurbanovo

Ďakujeme za reprezentáciu a srdečne blahoželáme!