Spomínali na 1922 Komárňanov – obetí holokaustu

 

Udalosti Druhej svetovej vojny si pripomíname, aby sme nezabudli, že ľudská zloba a nevraživosť môže prerásť do obludných rozmerov. Väčšina z nás o tom iba počula a tieto historické udalosti vníma len ako časť dejín.


No sú medzi nami aj takí, pre ktorých vojna a holokaust sa spájajú s nepredstaviteľným žiaľom na celý život, pretože likvidácia celých rodín nemá obdobu. Zasiahli aj spoluobčanov z nášho mesta.  V Komárne začala deportácia židov v júni 1944. V meste žilo v tom čase 2170 židov, ktorí sa významným spôsobom angažovali v ekonomickom, kultúrnom a intelektuálnom živote Komárna. Väčšina z nich -1922 - sa už z koncentračných táborov nikdy nevrátila domov. Pri príležitosti Svetového stretnutia a dňa martýrov sme spomínali aj v našom meste na túto tragédiu spred 70 rokov.


Na svetovom stretnutí nebol nikto, koho rodinu by nebol zasiahol holokaust. Väčšina zúčastnených reprezentovala takzvanú druhú generáciu, to jest deti obetí, respektíve preživších. Do Komárna zavítalo viac ako 40 z nich, prišli z Izraelu, Spojených štátov, Austrálie a celej Európy.


Ako uviedol predseda Židovskej náboženskej obce v Komárne Antal Pasternák: … Aj po 70-tich rokoch si musíme rovnako pripomínať tie udalosti ako po prvom, druhom či ktoromkoľvek roku. A pevne verím, že v nasledujúcich rokoch a desaťročiach sa tento sled spomienok nepretrhne. Komárňanská židovská obec si na Svetovom stretnutí a dni martýrov pripomenula smutné udalosti aj novoinštalovanou expozíciou Mikromúzea Ármina Schnitzera, ako aj vyhodnotením súťaže „Skúmaj dedičstvo minulosti“.