Strelecké preteky mládeže

 

23. a 24. januára 2016 sa konali v Šali tohtoročné Majstrovstvá Nitrianskeho kraja mládeže v streľbe zo vzduchových zbraní. Organizátori privítali pretekárov a pretekárky s dobre vybavenými streleckými stanovišťami.

Na tomto podujatí reprezentovali mesto Komárno ako aj Športovo strelecký klub ROYAL Komárno Bohošová Lucia, Mészáros Juraj a Mészáros Gabriel. Všetci traja súťažia v kategórií kadeti, Lucka strieľa VzPu40, kým bratia Mészárosovci VzPu60. V obidvoch disciplínach je terč vo vzdialenosti 10m, pričom sa strieľa v stoji, kadetky 40 rán a kadeti 60 rán. Bohošová Lucia ako aj Mészáros Juraj so svojimi výsledkami nielen že vyhrali tieto preteky, ale obidvaja sa stali Majstrami Nitrianskeho kraja.

Výsledky: kadetky: 1. Bohošová Lucia 410,8 b. Kadeti: 1. Mészáros Juraj 608,2 b.; 6. Mészáros Gabriel 574,8 b.

Pretekári, ako aj ich rodičia by týmto chceli vysloviť svoje poďakovanie vedeniu komárňanského Gymnázia Šuleka, ktoré so svojím kladným prístupom dopomohol k najlepšiemu výsledku a zároveň vyslovujú poďakovanie aj trénerovi, Ernestovi Mohosovi, ktorý so svojou vytrvalou a obetavou prácou usmerňuje a zdokonaľuje prácu mládeže.

Nabudúce si svoju presnosť vyskúšajú-zmerajú na Majstrovstvách Slovenskej republiky v streľbe zo vzduchových zbraní, ktoré sa uskutoční 12.-13. marca v Martine.

Text: Fuisz Attila, Foto: st. Mészáros Juraj