Svetelné defilé na ZŠ J. A. Komenského

Dňa 2. novembra o 17.00 hodine, pre nás deti zo Základnej školy J.A. Komenského, zorganizovali naši skvelí učitelia na čele s pani riaditeľkou PaedDr. Zuzanou Langschadlovu akciu, ktorá sa niesla v duchu „SVETELNÉ DEFILÉ” – prechádzka večerným mestom. Na tejto nezabudnuteľnej akcii sa zúčastnilo 413 žiakov, rodičov a priateľov školy.

Touto akciou nás naši učitelia chceli naučiť, ako ísť za svetielkom nádeje a nikdy neschádzať z tej správnej cesty. Naučiť nás konať dobro, lebo v každom z nás sa skrýva dobro, ktoré môže zmeniť náš budúci život. Základnou výbavou nás všetkých bolo svetlo, ktoré počas celého lampiónového sprievodu malo svietiť a ukázať ten správny smer a tak vyjadriť túžbu ostať na správnej ceste, ochrániť sa pred „nedostatočnými ” známkami a všetkým zlým, čo nás bude na ceste za poznaním pokúšať.

Na našej ceste sme si však prešli aj náročným úsekom plným tmy a nástrah, kde nás strašili dievčatá oblečené do kostýmov. Toto bol pre nás naozaj neopakovateľný zážitok. Prvá zástavka bola pri pevnosti mesta Komárno, kde sme spoločne púšťali balóny šťastia a želaní. Tých želaní bolo neúrekom..... Po strastiplnej ceste plnej nástrah, sme dorazili na konečnú zastávku, ktorá bola pri rieke Váh. Naša žiačky Lara Keller a Amira Gubánová nám zaspievali pesničky, pri ktorých sme spoločne púšťali lampióny na vode a balóny šťastia a želaní.

Táto akcia sa nám veľmi vydarila, bola plná zábavy a smiechu. Spoločným sprievodom sme vyjadrili súdržnosť a odhodlanosť byť stále lepšími. Chcela by som v mene všetkých žiakov a rodičov poďakovať pani riaditeľke a celému kolektívu pedagógov za ich krásnu prácu, že nás vedú tou správnou cestou a nikdy nedovolia, aby sme z nej vykročili vedľa. Ďakujeme

Rebecca Kallós, žiačka V.B