Študenti Gymnázia Selyeho sa zúčastnili verejnej zbierky „Deň nezábudiek“

 

Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia organizuje Liga za duševné zdravie SR každoročne na jeseň kampaň pod názvom „Dni duševného zdravia – dni nezábudiek“, ktorá má cieľ zvýšiť informovanosť o problematike duševného zdravia duševných porúch. Verejná zbierka sa uskutočnila v uliciach Komárna v dňoch 16.-20. septembra 2015. Naši študenti sa zúčastnili tejto kampane 17. septembra 2015. Počas kampane sa rozdávali nezábudky za dobrovoľný príspevok a rôzne informačné letáky. Celkovo sa podarilo vyzbierať 161, 09 €. Vyzbierané peniaze budú použité na podporu starostlivosti o ľudí s duševnými ochoreniami a ich sociálne začlenenie /podpora chránených dielní, podpora programov vzdelávania/.

Poďakovanie patrí Lige za duševné zdravie, ktorá umožnila našim študentom aspoň na chvíľu sa pozrieť do sveta duševne chorých a takýmto spôsobom im podať pomocnú ruku. Taktiež poďakovanie patrí vedeniu školy a všetkým pedagógom, ktorí uvoľnili z vyučovacích hodín potrebný počet študentov - dobrovoľníkov.

PaedDr. Annamária Komárová