Župný dom má novú fasádu

Po dlhé roky zanedbaná budova, jedna zo symbolov mesta,  postupne  opeknieva.   Vďačí za to vonkajším aj vnútorným prácam, ktoré sa zrealizovali tento rok v sume viac ako 200 tisíc eur. Reštaurátori  vrátili  vstupnej fasáde Župného domu starodávne kúzlo.
Už druhý rok prebiehajú renovačné práce  na jednej z kľúčových historických budov  v centre mesta. Vlani v spolupráci s pamiatkarmi bolo zrenovované jedno krídlo budovy  na prízemí v hodnote 53-tisíc eur a zachránili tak drevené podlahy, steny a kompletne zrenovovali  inžinierske siete, novú tvár dostali aj sociálne zariadenia.
V prácach sa pokračovalo aj tento rok,  väčšie  krídlo  bolo zrenovované za 130 tisíc eur za dodržania pravidiel  na základe vopred pripravenej štúdie pamiatkarov. Rekonštrukcia interiéru je súčasťou postupného procesu, ktorá sa prispôsobuje činnosti  nájomníkov.  Pokračovanie prác na  vyšších poschodiach by bolo možné na budúci rok, závisieť to bude na rozhodnutí poslancov mestského zastupiteľstva mesta, keď by bolo možné obnoviť obe strany vstupného priečelia. V tomto ohľade konečné rozhodnutie povedia poslanci pri schvaľovaní rozpočtu mesta.  
Župný dom bol postavený v roku 1798 v neskoro barokovom slohu. Prvá rekonštrukcia prebehla v roku 1813, kedy sa na ňom objavili prvky  klasicistického štýlu a terajšiu podobu dostalo priečelie v 80-tych rokoch 19. storočia. Tento rok  prebehla najviditeľnejšia rekonštrukcia časti budovy, bola obnovená fasáda vstupného priečelia. Prácu získal verejným obstarávaním  reštaurátor András Csütörtöki a jeho firma (RENON s.r.o.)  a bola vykonaná vo výške  69 770 € za tri mesiace. K ich menu sa viaže okrem iného aj rekonštrukcia dvoch brán pevnosti,  reštaurácia sôch okolo Kostola svätého Ondreja a Socha Svatej trojice.  
„Po mnoho rokov sa nedostalo dostatočnej pozornosti nášmu dedičstvu, posledné roky však priniesli podstatné zmeny k lepšiemu.  Budova kasárne v pevnosti  dostala novú strechu, na Župnom dome už druhým rokom prebiehajú rekonštrukčné práce a dúfajme, že budú pokračovať, a prebehli dôležité úpravy nevyužitých  priestorov Dôstojníckeho pavilónu"- vysvetľuje Lászlo Stubendek, primátor mesta. „Stojíme ešte pred mnohými úlohami, ktoré je potrebné urobiť, žiaľ, niektoré  hodnotné budovy mesta sa veľmi zanedbali. Ide v prvom rade o budovu Polikliniky, ktorá vyžaduje mnohomiliónové investície, pretože v uplynulých obdobiach sa znehodnotila, ale pracujeme na riešení."
Počas jesene sa do  zadnej časti Dôstojníckeho pavilónu – do priestorov bývalého zdravotníckeho zariadenia Medicína -  presunuli  tri odbory Mestského úradu z  bývalého „Baťovho dvora", kde čoskoro po rekonštrukcii dostane priestory Centrum voľného času.  V budove Dôstojníckeho pavilónu boli vykonané rekonštrukčné práce vo výške viac ako 50 000 eur, a počas leta opeknelo aj nádvorie a javisko za pomoci verejnoprospesnich pracovníkov.  
Niektoré časti zatekali, miestami chýbali niektoré okná, niektoré boli spráchnivené, na mnohých miestach opadávala omietka. „Táto časť budovy bola využitá už dlhú dobu len v minimálnej miere, ani nájomník sa nenašiel. Prechodom jednotlivých odborov do týchto priestorov sa historická budova naplno využíva a zamestnanci pracujú v dôstojnejších podmienkach.  Zjednodušila sa takto aj komunikácia medzi jednotlivými oddeleniami, vytvorili sa spoločné rokovacie miestnosti a aj z tohto dôvodu očakávame efektívnejšiu prácu. V blízkosti objektu sú parkovacie miesta, takže obyvatelia majú pohodlný prístup na tieto oddelenia, "-  dodal viceprimátor  Béla Keszegh.