V priemyslovke otvorili výstavu počítačov

 

Nedávno sa konala už tradičná Noc v priemyslovke, podujatie, ktoré aj v tomto roku ponúklo návštevníkom viacero zaujímavostí a atrakcií. V rámci neho otvorili múzeum informatiky, ojedinelé v našom regióne.
V rámci podujatia sa od šiestej hodiny večer až do neskorej noci inštitúcia snažila prezentovať svoju mnohotvárnu činnosť. Okrem budúcich študentov a bývalých priemyslovákov navštívilo priestory školy aj mnoho ďalších záujemcov, ktorí sa okrem technických vymožeností a dobre vybavených učební mohli zoznámiť aj s činnosťou divadelného krúžku pôsobiaceho pod vedením Józsefa Kiss Pénteka.


„S radosťou môžeme konštatovať, že naša škola patrí medzi najlepšie vybavené inštitúcie v širokom regióne, a okrem toho patrí z hľadiska študijných výsledkov medzi najúspešnejšie odborné stredné školy samosprávneho kraja. Je to spoločný úspech našich pedagógov a študentov.“ – uviedol riaditeľ školy János Vetter, a dodal: „Je zrejmé, že význam stredných odborných škôl v súvislosti s možnosťou zamestnania sa, stále rastie, investori hľadajú odborne fundované pracovné sily. Práve preto sa snažíme zabezpečiť pre našich žiakov najmodernejšie technické vybavenie, aby získali čo najkvalitnejšie znalosti.“ Podľa štatistiky úradu práce medzi nezamestnanými takmer neevidujú absolventa tejto školy. V súvislosti s výstavbou automobilky v Nitre môže dopyt po odborníkoch ďalej rásť.


Priemyslovku minulý týždeň obohatila ďalšia atrakcia. Počas Komárňanských dní už mali záujemcovia možnosť navštíviť retro výstavu počítačov, výsledok zbierky poslanca mestského zastupiteľstva Dávida Kovácsa. Počítače „matuzalemského“ veku možno aj vyskúšať, a zároveň sa nadchnúť tempom rozvoja techniky počas posledných niekoľkých desaťročí. Táto, v minulosti krátkodobá výstava získala teraz v priemyslovke charakter stálej expozície. Po niekoľkomesačnej príprave a vďaka sponzorom sa jej vernisáž konala minulý štvrtok

„Vďaka inštalácii tejto výstavy v Komárne sa uskutočnil sa dávny sen, veď môže byť jednou z atrakcií nášho mesta. Počas dlhých rokov zbierania atribútov som vždy túžil po tom, aby som sa o tieto zázraky mohol podeliť s mnohými. Priemyslovka je vynikajúcim miestom pre túto zbierku, veď práve jej študenti majú k výpočtovej technike najbližšie. Obrovské tempo vývoja v tejto oblasti tak môžu sledovať aj samotní žiaci, a verím, že ich to bude motivovať v štúdiu a v rozvíjaní kreativity.“ – povedal Dávid Kovács.


Jedným z najstarších atribútov medzi prístrojmi – nájdeme tu počítače, hracie konzoly a televízory – pochádza z roku 1979, jeden z prvých konzol vôbec. Sú tu vystavené aj kusy, ktoré nadšený zberateľ získal až z ďalekej Indie.
„Niekomu sa možno zdajú byť tieto veci len nepotrebnými haraburdami, sú však vzácne, lebo prezentujú rýchly rozmach techniky, ktorý často poukazuje na zaujímavé súvislosti. Na našej škole sa budeme o túto zaujímavú zbierku patrične starať, a chceli by sme ju ukázať čo najväčšiemu počtu záujemcov.“ – dodal János Vetter.


kb