V septembri budú stáť mobilné hrádze pri Dunaji

 

V týchto dňoch si pripomíname smutné výročie veľkej povodne spred 50-ich rokov, ktorá sťažila život tisícom ľudí. A aj pred dvomi rokmi Dunaj spôsobil veľa problémov: znovu bolo potrebné sa spojiť, aby sme zastavili vodný živel.
Tibor Bastrnák, parlamentný poslanec strany MOST-HÍD, ktorému záleží na osude regiónu a tu žijúcich ľudí, a ktorý pravidelne interpeluje v parlamente kompetentných ministrov, už dva roky sa snaží dosiahnuť, aby štát urobil aj naše mesto bezbečnejším. Čo je nové v tejto veci? Na to sme sa opýtali Tibora Bastrnáka.


– Pamätáme sa na to, ako nás pred dvomi rokmi Dunaj opäť ohrozoval. Vtedy bol každý na hrádzi a vďaka spoločnej sily sa nestalo to najhoršie, ale aj toto ukázalo, že naše mesto je nutné zabezpečiť. Tu, na mieste povodne a taktiež v parlamente som viackrát vyzval ministrov Roberta Kaliňáka a Petra Žigu, aby štát posilnil protipovodňový systém v Komárne. V tomto bol nápomocný aj môj parlamentný kolega Vladimír Matejička. Ministri nám dali sľub s tým, že aj oni sa poučili z minulosti a odvtedy sa vykonali kroky v realizácii tohto cieľa. Som v kontakte s ministrami a dúfam, že na konci tohto leta Komárno bude bezpečnejšie. V predošlých dvoch rokoch som viackrát komunikoval s nimi o tomto v parlamente, ale ako vieme, vyslovené odletí, ale napísané ostáva, a tak som sa opäť obrátil interpeláciou na ministra Petra Žigu s otázkou, ako prebieha posledná fáza realizácie protipovodňových opatrení.


Na vašu poslednú interpeláciu prišla odpoveď práve v týchto dňoch.


– Je to tak. V odpovedi napísali, že  vrámci projektu „Rekonštrukcia protipovodňového systému“ Slovenský vodohospodársky podnik posilnil hrádze v Komárne a v okrese a Komárno – podobne, ako Bratislava a Štúrovo – dostane nové mobilné hrádze a týmito posilnia 18 otvorov. Verejné obstarávanie sa už uskutočnilo, 15. mája 2015 podpísali zmluvu a 18. mája odovzdali stavenisko. Všetko prebieha podľa stanoveného harmonogramu. Mobilné hrádze umiestnia koncom leta, v septembri tohto roka. Systém bude prevádzkovať  Slovenský vodohospodársky podnik, detašované pracovisko v Komárne. Mám radosť, že protipovodňová ochrana bude v budúcnosti úplná a vďaka tomu sa nezopakuje tragédia spred 50-ich rokov.


 -sz-