O podujatia Občianskeho združenia Franza Lehára bol veľký záujem počas celého leta

 

Občianske združenie Franza Lehára v Komárne zabezpečuje pripravuje pre  verejnosť už tretí rok zaujímavé kultúrno-spoločenské podujatia. Sú to Lehárové plesy, promenádne koncerty k výročiu narodenia skladateľa, či rôzne koncerty pre každého milovníka hudby počas celého leta.
Po minuloročných skúsenostiach v tomto roku zorganizovali promenádne koncerty rôzneho hudobného žánru na Klapkovom námestí opäť s veľkým úspechom každú nedeľu, večer. Môžem konštatovať, že bolo vždy celé námestie plné divákmi a bola tu vždy výborná atmosféra. Dušou a organizátormi podujatí boli predsedníčka Občianskeho združenia Franza Lehára v Komárne Terézia KLEMEN a podpredsedníčka združenia Ľubica JOBBÁGYOVÁ. Im patrí predovšetkým vďaka každého, veď priniesli do života mesta radosť, dobrú náladu a dobrý pocit, keď sa ľudia stretnú pri dobrom podujatí. Samozrejme život ide ďalej, ale si myslím, že treba sa na chvíľku s organizátorkami zastaviť, prehodnotiť letné promenádne koncerty a povedať si ako ďalej v činnosti Občianskeho združenia Franza Lehára, a preto  som sa pozhováral s týmito nadšenkyňami a propagátorkami Lehárovho umenia.

 

V čom vidíte úspešnosť podujatí Lehárovho leta 2014?
– Od 29. júna do 24. augusta 2014 sme samostatne zorganizovali 9 promenádnych koncertov a len jeden sme museli zrušiť kvôli nepriaznivému počasiu. Na každom koncerte sa zúčastnilo okolo 300- až 400 divákov. Prišli sem aj celé rodiny a pre každého bol koncert v nedeľu večer udalosťou, kde sa mohli dobre zabávať, stretnúť známych a vyžiť sa v krásnych hudobných melódiách. Snáď najväčší úspech mal otvárací koncert Imre Vadkertiho, šansónový večer herca Jókaiho divadla v Komárne Imre Borárosa a tanečnej skupiny Domino. Vysoko si vážime finančnú a morálnu  pomoc mesta Komárno a Nitrianskeho samosprávneho kraja, podnikateľa László Győrfyho, pódium nám zabezpečil viceprimátor Komárna Vojtech Novák, Komárňanskej informačnej kancelárie a mnohí ďalší. Zvukotechniku nám na každé podujatie zabezpečil Róbert Beneš, ktorý tu počas letu aj koncertoval. Už teraz môžeme vyhlásiť, že aj v budúcom roku pripravíme opäť náročné a zábavné podujatia na Lehárové leto 2015 a privítame každého, kto nám chce akokoľvek pomôcť. Informácie a kontakty nájde každý na www.fr-lehar.sk

 

Čo pripravujete pre milovníkom Lehárovho umenia?
– Samozrejme nespíme na vavrínoch, a tak v rámci osláv Svetového dňa operety 24. októbra 2014, v deň úmrtia Franza Lehára a narodenia Imricha Kálmána, v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Komárne pripravujeme veľký galaprogram operiet za účasti významných hostí a komárňanských umelcov. Na tento koncert, ktorý sa uskutoční v Mestskom kultúrnom stredisku v Komárne, už teraz pozývame milovníkov operetných melódií. Ďalej to bude už tretí Lehárov ples 17. januára 2015, o ktorý je už teraz veľký záujem. Naše pôsobenie v oblasti popularizácie operetného žánru chceme rozšíriť aj inde na Slovensku organizovaním rôznych koncertov. Už teraz sme podali prihlášky na rôzne granty v rámci Vyšegrádskej spolupráce, Európskej únie, či na centrálne orgány na Slovensko, aby sme mohli spolu s mestom a MsKS zorganizovať v budúcom roku ďalšiu Medzinárodnú spevácku súťaž Lehárovo Komárno pre nadaných mladých spevákov z rôznych štátov Európy.

 

Vďaka za všetko, čo ste doteraz urobili pre rozvoj kultúrno-spoločenského života Komárna a prajeme, aby sa im práca darila a našli aj ďalších takých nadšencov pre umenie, ako sú oni.
 

Dr. Štefan Bende poslanec MsZ