Vernisáž putovnej výstavy „Zázemie počas Veľkej vojny“

V priestoroch komárňanského pracoviska Štátneho archívu v Nitre sa konala vernisáž putovnej výstavy „Zázemie počas Veľkej vojny“. Roky 1914 – 1918 boli poznačené jedným z najväčších globálnych konfliktov – prvou svetovou vojnou. Táto vojna bola historickým medzníkom, ktorý zmenil celú Európu. Okrem veľkého množstva sociálnych a hospodárskych dôsledkov, ktoré so sebou priniesla zmenila aj celkovú tvár vtedajšieho kontinentu.

Vernisáž pripravili pracovníci Archívu Komárno v spolupráci s maďarskými kolegami z győrskeho archívu Győrsko-Mosonsko-Sopronskej župy. Na otvorení sa zúčastnili žiaci zo Strednej priemyselnej školy v Komárne a zo Spojenej cirkevnej školy s VJM Marianum.

Vernisáž otvorili riaditeľky oboch inštitúcií Mgr. Oľga Kasalová a Mónika Dancsecz. Nasledovali dve krátke prednášky. Kolega z Maďarska István Áldozó opísal príčiny, priebeh a dôsledky prvej svetovej vojny pre krajinu. Pracovníčka Archívu v Komárne, Mgr. Katarína Répásová, sa venovala každodennému životu v meste Komárno, dopadom vojny na civilné obyvateľstvo, na problémy so zásobovaním či odvodmi. Nagy Róbert, pracovník győrskeho archívu previedol študentov celou výstavou, ktorá bola inštalovaná na desiatich paneloch. Výstava približuje život obyvateľstva v zázemí z rôznych aspektov na základe archívnych dokumentov: vypuknutie prvej svetovej vojny a mobilizácia, život na fronte, starostlivosť o ranených, hospodárstvo a zásobovanie počas vojny, vojenské podniky a výroba, dobrovoľníctvo, práca žien, vojnoví zajatci a vojnové škody.

Cieľom výstavy bolo priblížiť historické udalosti spred sto rokov, preto veríme, že si všetci zúčastnení odniesli veľa nových poznatkov.

Mgr. Katarína Répásová, MV SR, Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno