Viete, ako si pripomenúť okrúhle výročia sobášov?
V peknom vyrovnanom manželstve žijú ľudia dlhšie

 

Občania Komárna ma často oslovujú vediac, že ako poslanec sobášim mladé aj staršie páry. Pýtajú sa na rôzne tradície v súvislosti s výročím sobášov. Preto som pátral v archívoch i na matrike, kde som našiel mnohé zaujímavé tradície, z ktorých niektoré sa uchovali dodnes. O týchto tradíciách a výročiach by som rád informoval širokú verejnosť. Hlavne by som sa rád zameral na okrúhle svadobné jubileá od 5. až do 70. výročia, ktoré výročie sa už dožije len málo manželských párov.


Deň 5. výročia sobáša je drevená svadba. Manželia sa majú obdarovať dreveným talizmanom. Medená svadba je po siedmich rokoch. Manželia si majú vymeniť medenú mincu alebo dar ako zálohu pre budúce šťastie. Ružová svadba pripadá na 10. výročie sobáša. V tento deň má manžel venovať manželke kyticu ruží. Sklenená svadba je po 15. rokoch. Vtedy vzťahy medzi manželmi už musia byť jasné a priezračné ako sklo, preto si v deň výročia vzájomne darujú sklenené predmety.

Porcelánová  svadba je po 20. rokoch manželstva. Hosťom sa má podávať jedlo na novej porcelánovej súprave. Na striebornej svadbe po 25. rokoch sa má zísť celé príbuzenstvo. Nový svadobný prsteň má mať aj striebornú ozdobu. Myrtový veniec je nahradený strieborným. Toto výročie sa oslavuje slávnostne na Radnici v Komárne sólove alebo spoločne. Perlová svadba po 30. rokoch manželstva symbolizuje, že spoločne prežité roky na seba nadväzujú ako perly v náhrdelníku. Žena má dostať od muža k tomuto výročiu dar radom perál náhrdelníka či náramku hoci aj umelou.

Ľanová svadba sa oslávi v deň 35. výročia. V tento deň sa darujú výrobky z ľanu, napríklad krásny obrus. Rubínová svadba sa oslavuje po 40. rokoch. Prsteň s rubínom, ktorú si darujú manželia je skutočným znakom lásky a ohňa k milovanej osobe. Zlatá svadba sa oslavuje po 50. rokoch manželstva. Táto je príležitosť aj na výmenu nových zlatých obrúčok, pretože ruky, ktoré nosili tie pôvodné, sa zmenili. Aj toto výročie symbolizuje spolupatričnosť celej rodiny a aj pri tejto príležitosti sa udalosť oslavuje a na Radnici v Komárne. Už niekoľko rokov je to spoločná slávnosť viac párov zlatej svadby a koná sa v krásnej sále Dôstojníckeho pavilónu, kde sú jubilanti pohostení a obrad spestrí pekný kultúrny program.

Diamantová svadba po 60. rokoch je vyjadrením istoty, že nič už nemôže roztrhnúť pevný zväzok medzi manželmi. Železná svadba sa oslavuje po 65. rokoch manželstva, kedy sa už dary nevymieňajú a 70- výročie je blahodarná svadba, čo sa oslavuje gratuláciami všetkých príbuzných.


Žiaľ, spoločného života 60., 65., 70. výročia sa dožíva len málo šťastných manželských párov ale v Komárne sme už mali aj diamantové výročia, kedy sme pre chorobu jubilantov pozdravili priamo v rodinách a boli to veľmi ľudské obrady.


Aký význam a silu má manželstvo na ľudí, by som rád ilustroval na záver jedným príkladom. Ako aktívny obradník som už neraz vykonával obrad priamo v nemocnici, kedy partneri žili dlhé roky spolu bez sobáša a jeden z nich už ťažko chorý si uvedomil, že druh môže byť po smrti partnera vystavený určitému tlaku zo strany pozostalých. Je to krajná životná situácia, ktorú partneri rozhodnú riešiť sobášom. Tu by som rád spomenul jeden prípad, ktorý sa začal tiež veľmi smutne, sobášnym obradom pri posteli chorého, ktorého zdravotný stav bol veľmi vážny. Na obrad som už takmer zabudol, keď ma po odstupe 2 mesiacov na ulici oslovil istý občan, ktorého som na prvý pohľad nespoznal, ale priznal sa, že on je tým ženíchom v nemocnici, ktorému zrejme sobáš pomohol vrátiť sa medzi zdravých a dodal mu sily do života žiť naďalej v manželstve. Je to len jeden príklad, že keď muž a žena žijú spolu v peknom vyrovnanom manželstve, títo ľudia žijú vždy dlhšie.

Dr. Štefan Bende poslanec MZ v Komárne