Výsledky celoročnej práce

 

Vlani 15. decembra uplynul presne rok od chvíle, keď sa na Mestskom úrade ujala svojej funkcie nová mestská správa. Jednou z jej povinností je aj dokladovať, čo za uplynulé  obdobie položila na stôl. Som hlboko presvedčený o tom, že veľká časť Komárňanov nie je zvedavá na množstvo slov o práci, zaujímajú ich konkrétne výsledky našej práce. Práve z tohto dôvodu je pripravený sumár, ktorý sa snaží prehľadne zhrnúť výsledky našej práce v uplynulom roku.


Prvý rok bol v mnohých prípadoch ovplyvnený zdedenými otázkami a okolnosťami, zanechanými predchádzajúcou mestskou správou. Sú oblasti, v ktorých sme sa mohli rýchlo rozhodnúť pre zmenu, ale sú tu aj ďalšie témy, ktoré vyžadujú beh na dlhé trate. V niekoľkých prípadoch sa podarilo zmeniť smerovanie, vyžadovalo to odvahu dotknúť sa vecí, ktoré sa neodvážil nikto zmeniť aj 10 - 12 rokov. Snažili sme sa venovať takým témam  ako bývanie a skrášlenie mesta, vypracovať rôzne projekty, pozdvihnúť cestovný ruch, vytvoriť pracovné miesta – dať všetkému patričný impulz, budovať od nuly, lebo toto považujeme za kľúčové pre budúcnosť mesta. Je ťažké nesmierne náročnú prácu uplynulého roka zhrnúť na jednu stranu, ale jej výsledky sú viditeľné, jednoznačne dokazujúc, že Komárno nastúpilo cestu rozvoja, svitá mu na lepšie časy.


Aj v tomto roku chceme v tejto práci pokračovať v nádeji, že odo dneška o rok budú výsledky ešte markantnejšie a ich zoznam bude ešte dlhší. Správa mesta nechce hľadať chyby, ale spôsoby spolupráce, pretože  rozvoj mesta je cieľom všetkých Komárňanov. Určite nie sme bezchybní a rýchlo sa meniaci svet nás neustále učí získavať nové skúsenosti, hľadať nové možnosti. Politická chamtivosť sa istotne nedá celkom odstrániť z práce mestského zastupiteľstva, ale som presvedčený, že väčšine poslancov záleží na meste, na jeho rozvoji a toto je ich prioritou.


V uplynulom roku sme považovali za dôležité podporiť občianske organizácie a načúvať hlasu obyvateľov. Tajomstvom úspechu nášho mesta môže byť jednota, vzájomná spolupráca, ktorá je však podmienená každým z nás. Je nutné veľa toho urobiť, nemôžeme si dovoliť rozkol, musíme ťahať za jeden povraz. Možno máte na vec iný názor, ale ak budeme ohľaduplní k sebe a budeme si vážiť jeden druhého, určite nájdeme prijateľnú formu spolupráce.


Je nutné zanechať pesimizmus a zlobu, veď naše Komárno si zaslúži lepší osud. Je nevyhnutné, aby sme sa mali radi, tešili sa z úspechov, ktoré sme dosiahli,  pretože ide o budúcnosť Komárna. Po vyhodnotení uplynulého roka by sme v tomto duchu radi pokračovali v našej práci.


László Stubendek, primátor Komárna