Výtvarná súťaž „Hrdina z knižky“ v knižnici

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne v máji vyhlásila výtvarnú súťaž „Hrdina z knižky“. Do súťaže sa zapojilo 6 základných škôl z Komárna, základná škola z Kameničnej a Spojená škola z Komárna.

Spolu súťažilo 136 detí a jedna trieda poslala kolektívnu prácu. Porota sa veľmi zapotila, kým sa rozhodla, ktoré práce budú odmenené. Deti popustili uzdu fantázii a rôznymi výtvarnými technikami vdýchli život svojim najobľúbenejším knižným hrdinom. Pestrofarebná mozaika detských obrazov zdobí steny knižnice. Táto výstava bude trvať do konca júla. Porota nakoniec vybrala 14 obrazov a odmenila aj jednu kolektívnu prácu.

Výhercovia:Keszegh Laura - ZŠ Marianum, Cintula Júlia - ZŠ Marianum, Adam Tóth - ZŠ Pohraničná, Alexandra Halagačková - ZŠ Pohraničná, Laura Medovčíková - ZŠ Rozmarínová, Vivien Czibulková - ZŠ Rozmarínová, Kristina Kraslanová - ZŠ Rozmarínová, Nagy Angelika Kincső - ZŠ Móra Jókaiho, Gunda Tünde - ZŠ Móra Jókaiho, Szerafina Bitter - ZŠ Kameničná, Ádám Zobor - ZŠ Kameničná, Krisztián Farkaš - ZŠ Komenského, Mészáros Hanna - ZŠ Eötvösa, Patrik Uňatinský – Spojená škola, CENA T&K - ZŠ Komenského II.B.

Výtvarnú súťaž podporili: F&K Pekáreň – Pékség Komárno, Presskan BB, Madách Könyvesbolt Komárno. Ďakujeme!

Renáta Filková