Vyzvi srdce k pohybu“ aj v roku 2017!

Povzbudiť čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času pohybové aktivity a žili zdravšie, je cieľom celonárodnej, medzinárodne koordinovanej kampane spojenej so súťažou pod názvom „Vyzvi srdce k pohybu“.

Mnohí dospelí ľudia v našej krajine vedú sedaví spôsob života. Nedostatok pohybovej aktivity vedie k zvýšenému riziku vzniku chronických ochorení, ako napr. ateroskleróza, vysoký krvný tlak, nadváha, obezita, cukrovka 2. typu, niektoré druhy rakoviny, ochorenia pohybového aparátu. Pravidelný pohyb zlepšuje náladu a pomáha v prevencii uvedených ochorení.

Kampaň 7.ročníka „Vyzvi srdce k pohybu“ organizujú regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Slovenskej republike pod gesciou RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici pod záštitou Úradu verejného zdravotníctva SR a SEVS (Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť).

Máte nad 18 rokov? Prekonajte pohodlnosť-vyhráte zdravie!

Podmienkou zapojenia sa do súťaže je venovať sa rôznym pohybovým činnostiam minimálne počas 4 týždňov za sebou v čase od 20. marca - do 11. júna 2017, pričom počas jedného týždňa by ste mali mať najmenej 4 pohybové aktivity a pohyb by mal trvať 210 a viac minút týždenne. Svoje osobné a iné údaje, ako aj počet, intenzitu a trvanie všetkých pohybových aktivít počas súťaže je potrebné zaznamenať do účastníckeho listu kampane.

Po ukončení súťaže je potrebné účastnícke listy odovzdať na RÚVZ so sídlom v Komárne, alebo zaslať na RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, adresa: Oddelenie podpory zdravia RÚVZ, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, prípadne zaslať preskenované z oboch strán e-mailom na adresu.

V žrebovaní môžete vyhrať hodnotné ceny. Účastnícke listy sú prístupné na RÚVZ so sídlom v Komárne (kontakt viď nižšie) resp. si ich môžete stiahnuť z webovej stránky: www.vzbb.sk, kde sú k dispozícií aj všetky potrebné informácie ku kampani. Každý účastník súťaže musí mať dospelého svedka a môže mať destkého podprovateľa (viac viď. nižšie).

Máš menej ako 18 (a viac, ako 7) rokov? Rád športuješ a chcel by si vyhrať zaujímavú cenu?

Vyzvi svojich rodičov, súrodencov, ďalších rodinných príslušníkov, kamarátov aj známych nad 18 rokov, aby sa zapojili do súťaže. Zorganizuj pre nich súťaže, aktivity zúčastni sa aj Ty na niektorých z nich a napíš o nich pár riadkov. Záznam o najmenej 3 spoločných aktivitách treba priložiť k účastníckemu listu dospelého účastníka súťaže „Vyzvi srdce k pohybu“. Čím viac dospelých získaš do súťaže, tým väčšie máš šance vyhrať v žrebovaní. Jedno dieťa môže podporovať viac dospelých, ale každý dospelý môže mať iba jedného podporovateľa.

 

Ďalšie informácie môžete získať :

  • osobne na RÚVZ v Komárne (v areáli nemocnici v Komárne, Mederčská 39)

  • telefonicky na telefónnom čísle 035/7702627

  • e-mailom na e-mailovej adrese: ruvzkn@uvzsr.sk.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne