XI. Festival dychoviek 2015 v Komárne

 

Dňa 12. septembra Dychová hudba Veselá kapela z Komárna so spoluorganizátormi Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne, Mestom Komárno, J+J Svätý Peter, Elfikom s.r.o. Komárno usporiadali XI. ročník Festivalu dychovej hudby v Komárne. Podujatie sa uskutočnilo na Klapkovom námestí v historickom centre mesta. Festival sa stretol s veľkým záujmom a kladným prijatím obecenstva z domova i zahraničia.

Na podujatí sa predstavili: OUCHA, Skupina mažoretiek KATICA (Zemianska Olča), DYCHOVKA DOBROVOLNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU (Šamorín) a VESELÁ KAPELA (Komárno).

Zámerom podujatia bolo posilniť spoločné iniciatívy spolupráce a prezentácie dychovej hudby v Komárne. Významným prínosom festivalu bolo upevňovanie srdečných vzťahov spriatelených dychových zoskupení.