ZŠ Komenského otvára triedu s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka

Riaditeľstvo Základnej školy J. A. Komenského oznamuje, že pre veľký záujem zo strany rodičovskej verejnosti otvára v piatom ročníku (školský rok 2017/2018) triedu s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka.

Normatívne testy sa uskutočnia 25. mája 2017 o 8,00 hod. v budove školy.

Testy sa budú skladať zo všeobecného testu z anglického jazyka, úroveň A1 a z psychologikcých testov (osobnostných testov). Kritérium úspešnosti je kladné hodnotenie z psychologických testov, dosiahnutie 80% vo všeobecnom teste z anglického jazyka alebo maximálny počet žiakov na základnej škole. Určenie nižšieho počtu žiakov v triede je v kompetencii riaditeľky školy.

Prihlášky nájdete na webovej stránke našej školy, ktoré treba odovzdať na sekretariáte školy do 15. mája 2017. Podrobné informácie Vám poskytneme na tel. č. 035/77 00 811 a 0915 794 822 alebo na info@zskomenskehokn.sk