Za krajšie mesto s pomocou občanov

 

V Komárne sa objavila ďalšia možnosť, ktorej výsledok závisí od občanov. Vzniká možnosť zväčšenia plochy mestskej zeleni pri jednej z frekventovaných ciest. Finančnú dotáciu možno získať bezplatným hlasovaním. Mesto by chcelo využiť súťaž vyhlásenú bankou Raiffeisen na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja mesta. Cieľom je revitalizácia mestskej zelene pred budovou na Záhradníckej ulici, známou ako „Pyramída“. Suma 1000 eur by postačovala na úpravu povrchu danej plochy a zasadenia zelene, vďaka ktorej by priestor popri frekventovanej ceste dostal novú, krajšiu tvár.


„Z tejto plochy sme už odstránili opotrebované reklamné plochy a tabule. Nasledujúcim krokom by bolo vytvorenie parku, ktorú činnosť v značnej miere sťažuje skutočnosť, že pod nánosom zeminy sa nachádza stavebný odpad a betón. Práve z tohto dôvodu tu zostáva stáť voda, a nevedia sa tu ujať ani stromy, lebo nedokážu zapustiť korene. Táto dotácia by pomohla vyriešiť aj tento problém. Neskôr sa sme popri chodníku umiestnili aj lavičky.“ – povedal viceprimátor Béla Keszegh.


Hlasovanie je bezplatné, treba len do konca marca osobne navštíviť komárňanskú pobočku banky Raiffeisen (Šeko Center) a vyplniť krátke tlačivo. Tí, ktorí sa hlasovania zúčastnia, môžu rozhodnúť medzi tromi alternatívami. Popri dvoch školských iniciatívach nájdu aj projekt mesta pod názvom „Dotyk prírody v centre mesta – Revitalizácia verejnej zelene na ul. Záhradníckej“.


Ak sa teda občania zúčastnia hlasovania a podporia projekt našej samosprávy, môže opeknieť ďalší kúsok verejnej zelene Komárna.