Zaujímavá výstava v Limes Galérii

Na slávnostnej vernisáži v Galérii Limes umelcov Luzsicza Lajos Árpáda a Luzsicza Fanni (na fotke) z Nových Zámkov vládla krásna predvianočná atmosféra. Už názov výtvarných diel otca Luzsicza Moje krajiny - Moje predmety a dcéry Luzsicza Fanni Naše spomienky – Naše veci naznačujú, že tu návštevníkov s umeleckým citom očakávajú zaujímavé a nevšedné diela.
 

Kurátorkou výstavy je PhDr. Veronika Farkas historička umenia a riaditeľka Galérie Limes, ktorá hodnotila ich výtvarné a fotografické diela vyjadrujúce všestrannosť a lásku k rodnej zemi, kde žijú a žili aj ich predkovia. Potom výstavu diel Luzsicza Lajos Árpáda otvorila Szepes Hédi, historička umenia. Predstavila dnes už takmer 70-ročného umelca známeho doma i v zahraničí, ktorý je nielen grafikom, ale aj maliarom a sochárom a pravidelne sa zúčastňuje na rôznych výstavách. Svoje výtvarné vzdelanie získal v Budapešti a v Prahe. Na výstave v Komárne prezentuje svoje novšie výtvarné práce, ktoré často vo veľmi modernej forme aj obstraktne vyjadrujú jeho pocity, radosť zo života i vzťah ku krásnej krajine, kde žije. Ako povedal, jeho obrazy sú ako jeho vnútorné ja, ktoré odkrýva rôzne tajomstvá. Často sa nám zdá, že sú tu chaotické črty, ktoré sa potom hravou formou blížia k dokonalosti. Na výstave prezentuje aj plastiky a rôzne inštalácie.


Umelecké fotografie a výtvarné práce Luzsicza Fanni, ktoré sú v sieni Istvána Dúdora na poschodí v Limes Galérii, otvorila výtvarníčka Lőrincz Zsuzsa. Okrem iného viedla, že Luzsicza Fanni je veľmi mladá fotografka, ktoré svoje štúdiá ukončila v roku 2017. Za svoje veľavravné fotografie spomienok na rodinu a krajinu, kde žije a žili aj jej predkovia, získala I. miesto XXI. Bienále fotografií v Ostrihome v Maďarsku v roku 2018. Má také umelecké danosti ako je vernosť, čistota a pokora, ktoré v takom mladom veku má málo umelcov. Fanni v okolí Nových Zámkov objavuje krásu prírody i spomienky, kde žili je predkovia, a tieto prezentuje aj na tejto výstave. Podnetná a zaujímavá výstav Luzsicza Lajos Árpáda a Luzsicza Fanni bude otvorená 30. januára 2019.


Štefan Bende