Získali finančnú podporu

 

Selyeho gymnázium získalo finančnú podporu Úradu vlády Slovenskej republiky. Dostane približne 40-tisíc eur z nórskej nadácie, peniaze budú slúžiť na parkovú výsadbu a rozšírenie zelene v areáli školy. Projekt vypracovala Regionálna rozvojová agentúra v spolupráci so zástupcom riaditeľa školy Tiborom Fonódom a zástupkyňou agentúry Danielou Schulzovou, ktorá bola súčasne manažérkou projektu.


Vladimír Matejička, parlamentný poslanec za stranu Smer a člen Rady školy Gymnázia Selyeho uviedol, že ako lokálpatriot rád podporí vzdelávacie ustanovizne nášho regiónu bez ohľadu na ich vyučovací jazyk. V nasledujúcich mesiacoch bude vytvorený jeden väčší a dva menšie parky, vysadia niekoľko tuctov stromov a na školský dvor pribudne aj tráva.
Súčasne bola vyhlásená súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Kresbami, maľbami a inou umeleckou tvorbou môžu vyjadriť svoje myšlienky v spojitosti s jedným z najdôležitejších elementov Zeme – hlavnou témou je teda voda.