Zvolili riaditeľa Oblastnej organizácie cestovného ruchu Podunajsko

Na sklonku minulého roka sa zrodil Podunajský turistický mamažment, ktorého cieľom je pozdvihnutie turistického ruchu tohto regiónu. Okrem Štúrova a Komárna sa zakladajúcimi členmi stali obce Iža, Patince, Radvaň nad Dunajom Moča, Kravany nad Dunajom a Mužla. K nim sa pripojili aj spoločnosti, ktoré sa venujú turizmu:  kúpalisko a wellnes v Patinciach, kúpalisko Vadaš v Štúrove a penzión a reštaurácia Bandérium v Komárne.


Na valnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo 29. marca, bol spomedzi kandidátov jednohlasne zvolený nový riaditeľ. Stal sa ním Vincent Andraško, ktorý má bohaté odborné skúsenosti, 8 rokov bol riaditeľom Wellnes hotela v Patinciach, predtým pracoval na vedúcich pozíciách v oblasti turizmu. Okrem slovenčiny a maďarčiny ovláda angličtinu, nemčinu a základy talianskeho jazyka. Stredoškolské i vysokoškolské štúdia absolvoval taktiež v oblasti cestovného ruchu.


„Riaditeľ dostal priestor na vytvorenie plánu pre uskutočnenie našich zámerov, avšak svoje očakávania načrtli aj ďalší členovia združenia. Sme presvedčení, že toto regionálne turistické združenie bude dôležitým oporným bodom Komárna do budúcnosti, ktorý pomôže odhaliť možnosti ukrývajúce sa v turistickom ruchu Komárna,“ – uviedol primátor László Stubendek.


Valné zhromaždenie odobrilo aj nové logo združenia. Dôležitým bolo vyzdvihnutie dvojjazyčnosti regiónu, rozmanitosť kultúry a poukázanie na gastronomické a iné osobitosti. V logu je znázornený Dunaj a nad ním vták ako symbol prírody a voľnosti.